Austria europe Mountains Outdoors quaint remote serene snow Town Winter tree sky Nature mountainous landforms skiing mountain mountain range weather geological phenomenon season footwear alps piste Resort slope winter sport ridge
Austrian National Tourist Office
Austria